08. decembris 2023. gads, piektdiena , Latvijā: ,  Polijā: . Šodien vārdadienu svin Polijā: MArii, Makarego ; Latvijā: Gunārs, Gunis, Vladimirs
Pēdējās izmaiņas
Maksas autoceļi Polijā
Izmainīts: 2023.01.18.
Pēdējais pievienotais
Sopota
Pievienots: 2019.03.20.
Valūtu vidējie kursi

Eiropas Centrālā banka
2023-12-07
valūtaEUR
PLN
4.3313 (-0,21%)
USD
1.0771 (-0,06%)
GBP
0.8575 (0,16%)

Polijas Tautas Banka
2023-12-08
valūtaPLN
UAH
0.10930 -0,27%
EUR
4.33030 -0,07%
Degviela Polijā

Atjaunota: 2021-11-24
Degviela
vidējā cena
PLNEUR
98 benzīns6.341.46
95 benzīns6.041.39
dīzeļdegviela6.041.39
autogāze3.370.78
Polijas reģioni
Valūtu kalkulators
=
Reklāmas bloks
Reklāmas bloks

Sodi par ceļu satiskmes noteikumu neivērošanu

Izmainīts: 2017.10.19. 14:11
  parkāpumi Sods PLN
Gājēju pārkāpumi

Iziešana uz brauktuves tieši pirms braucoša transportlīdzekļa:
1. 1) uz gājēju pārejām 50
2. 2) citās vietās 100
3. iziešana uz braucamās daļas no aizsegiem, ko veido stāvoši transportlīdzekļi 100
4. Braucamās daļas šķērsošana vietās, kur tiek norobežota gājēju un transportlīdzekļu joslas vai arī braucamās joslas. 50
5. Ceļa zīmju neievērošanas, kuras attiecas uz gājējiem. 50

Braucamās daļas šķērsošana vietās ar ierobežotu redzamību:
6. 1) apdzīvotā vietā 50
7. 2) aiz apdzīvotas vietas 100
8. Bez iemesla lēna iešana vai apstāšanās šķērsojot braucamo daļu 50
9. Skrienot pār braucamajai daļai 50
16. Lietojot ceļus, kas nav domāti gājējiem 50
17. Pārkāpjot noteikumus, kas attiecas uz gājējiem lietojot veloceliņus 50
Transportlīdzekļu kustība
18. Aizņemot vairāk kā vienu braukšanas joslu, kas ir atzīmēta uz brauktuves 150
21. Drošības jostu nelietošana braukšanas laikā 100

Bērnu pārvadāšana:
22. 1) neizmantojot bērnu speciālos sēdeklīšus 150
23. 2) ja bērns bērnu sēdeklīti ir novietots priekšējās rindas sēdvietā pretēji braukšanas virzienā un tā vieta ir aprīkota ar drošības spilveniem. 150
24. Ja tiek vadīts transportlīdzeklis, kura pasažieri nelieto drošības jostas. 100
25. Nelietojot aizsarg ķiveri vadot motociklu vai mopēdu 100
26. Ja motocikla vai mopēda pasažieris nelieto aizsarg ķiveri 100
27. Pārvadājot pasažierus, kuri ir alkohola vai narkotisko vielu ietekmē uz motocikla, mopēda vai velosipēda izņemot gadījumus,ja pasažieris atrodas blakusvāģī 150
28. Ja transportlīdzekļa vadītājs braukšanas laikā lietojot mobilo tālruni, turot rokā klausuli vai mikrofonu 200
29. Iebraukšana joslā, kas atrodas starp ceļiem
100
31. Gadījumā, ja tiek veikti kaut kādi darbi uz ceļa, par atstarojošu apģērbu nelietošanu 150
Iekļaušanās transportlīdzekļu plūsmā
33. Netiek dota priekšroka citam transportlīdzeklim 300
34. Priekšrokas nedošana sabiedriskam transportam apdzīvotā vietā, ja tas atiet no apzīmētas pieturas un par to signalizē ar pagrieziena rādītāju 200
Ātrums un bremzēšana
36. Atļautā ātruma pārsniegšana līdz  10 km/h do 50
37. Atļautā ātruma pārmiegšana par 11 - 20 km/h 50 - 100
38. Atļautā ātruma pārmiegšana par  21 - 30 km/h 100 - 200
39. Atļautā ātruma pārmiegšana par  31 - 40 km/h 200 - 300
40. Atļautā ātruma pārmiegšana par  41 - 50 km/h 300 - 400
41. Atļautā ātruma pārmiegšana virs 51 km/h 400 - 500
42. Bremzējot, ja tas rada citiem transportlīdzekļiem avārijas situāciju 100 - 300
43. Braucot ar tādu ātrumu, kas ir traucējošs citiem transportlīdzekļiem 50 - 200
Braukšanas virziena vai joslas maiņa
46. Apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, ja tas rada bīstamību citiem kustības dalībniekiem vai apgrūtina to kustību 200 - 400
47. Apgriešanās tuneļos, uz tiltiem un viaduktiem kā arī uz vienvirziena ceļiem 200
49. Nepareiza transportlīdzekļa novietošana uz braucamās daļas pagriešanās manevra laika 150
50. Ceļa nedošana pārkārtojoties no vienas joslas uz otru. 250
E) Apsteigšana, apbraukšana un braukšana pakaļ gaitā
51. Tāda transporta līdzekļa apbraukšana, kurš ir braucis tajā pašā virzienā un apstājies, lai palaistu gājēju 500
52. Tāda transportlīdzekļa apbrukšana, kurš stāv pie dzelzceļa pārbrauktuves, gaidot atļauju to šķērsot 250
53. Traucējot transportlīdzekļu kustību braucot pakaļ gaitā
50 - 200
54. Braucot pakaļgaitā tuneļos, uz tiltiem un viaduktiem 200
Apdzīšana
55. Apdzīšana uz gājēju pārejām vai to tuvumā 200
56. Apdzīšana uz velosipēdu pārbrauktuvēm vai to tuvumā 200
  Pārkāpumi, kas saistīti ar apdzīšanu ja:  
57. nav pietiekama redzamība un atbilstoši daudz vietas manevra veikšanai bez traucējumu radīšanas citiem kustības dalībniekiem 250
58. aiz transportlīdzekļa braucošais transportlīdzeklis ir uzsācis apdzīšanas manevru 250
60. apdzīšanas manevrs ir uzsākts pirms strauja pagrieziena, par ko informē brīdinājuma zīmes 300
61. apdzīšanas manevrs tiek veikts krustojumā 300
62. apdzīšanas manevrs pirms vai uz dzelzceļa un tramvaju pārbrauktuvēm 300
63. apdzīšanas manevra veikšana pa nepareizo pusi vai neievērojot drošu distanci 200
64. apdzenamais līdzeklis palielina ātrumu 350
Kustības virzienu šķērsošanās
67. Priekšrokas nedošanā gājējiem, kas atrodas uz gājēju pārejas 350
68. Priekšrokas nedošana gājējiem krustojumos nogriežoties uz šķērsojošos ceļu 350
70. Priekšrokas nedošana velosipēdistam, šķērsojot veloceliņu 350
72. Transportlīdzekļa neapturēšana, lai palaistu pāri braucamajai daļai invalīdu, kurš lietojot speciālas zīmes vai arī tādu personu, kurai ir acīmredzami kustības traucējumi. 350
77. Transportlīdzekļa vadīšana pa gājēju ceļiem vai pa gājēju pārejām 250
79. Izbraukšana krustojumā, ja uz tā vai aiz viņa nav vietas tālākai braukšanai 300
Braukšana sliktās redzamības apstākļis
80. Ja transportlīdzeklim nav ieslēgtas atbilstošās gaismas braucot sliktās redzamības apstākļos 200
84. Aizmugurējo miglas lukturu lietošana normālas redzamības apstākļos 100
Transportlīdzekļu vilkšana
85. Transportlīdzekļa vilkšana, kura vadītājam nav atbilstošās autovadītāja kategorijas 250
86. Transportlīdzekļu vilkšana cietajā sakabē, ja velkamajam transportlīdzeklim nav darba kārtībā vismaz viena bremžu sistēma, vai arī lokanajā sakabē, ja velkamajam transportlīdzeklim nav darba kārtībā divas bremžu sistēmas 250
87. Transportlīdzekļu vilkšana, ja velkamajam transportlīdzeklim nav darba kārtībā stūres mehānisms vai bremžu sistēma 250
88. Transportlīdzekļu vilkšana lokanajā sakabē, ja velkamajam transportlīdzeklim bremžu sistēma efektīgi strādā tikai pie strādājoša dzinēja, bet dzinējs ir neiedarbināms 250
89. Vilkšana vairāk kā vienu transportlīdzekli 250
90. Transportlīdzekļa vilkšana ar velkošo transportlīdzekli, kuram ir piekabe 250

Velkošā transportlīdzekļa vadītāja pārkāpumi:
91. 1) nav ieslēgtas avārijas gaismas 100
92. 2) nepareizi veikta transportlīdzekļu sakabe 150
93. 3) nav apzīmējumu vai arī slikti apzīmēts velkamais transportlīdzeklis 150
94. 4) neievērots attālums starp velkošo un velkamo transportlīdzekli 100
95. 5) nepareizi apzīmēta sakabes vieta 50
Apstāšanās un stāvēšana
125. Apstāšanās un stāvēšana tādos apstākļos, kad transportlīdzeklis nav redzams drošā attālumā citiem transportlīdzekļiem 100 - 300

Transportlīdzekļu apstādināšana
127. 1) uz dzelzceļa un tramvaja pārbrauktuvēm, krustojumos vai arī 10m līdz krustojumam 300
128. 2) uz gājēju pārejām, uz velopārejām vai arī 10m pirms tām, bet uz divvirzienu ceļiem tāpat arī aiz tām 100 - 300
129. 3) tunelī, uz tilta vai viadukta 200
130. 4) uz braucamās daļas gar nepārtraukto līniju vai netālu no tās beigu punktiem 100
131. 5) uz braucamās daļas blakus pārtrauktajai līnijai, kas apzīmē braucamās daļas malu, kā arī uz braucamās daļas vai brauktuves malas blakus nepārtrauktai līnijai, kas apzīmē ceļa malu. 100
132. 6) mazāk nekā 10 m no ceļa zīmes frontālās daļas, ja transportlīdzeklis to aizsedz 100
133. 7) ceļa kreisajā pusē 100
134. 8) uz joslas starp joslām 100
135. 9) mazāk nekā 15 m no sabiedriskā transporta pieturvietām 100
137. 11) uz veloceliņiem 100
138. Ja netiek lietotas avārijas gaismas vai to lietošana ir negraiza transportlīdzeklim, kurš ir apstājies dēl avārijas 150
139. Pārkāpjot nosacījumus, kādos transportlīdzeklis var stāvēt uz gājēju ceļiem 100
Ārējo gaismas ierīču lietošana
147. Braukšana bez atbilstošām gaismām no krēslas līdz rītausmai 200
148. Braukšana bez atbilstošām gaismām no rītausmas līdz krēslai 100
149. Braukšana bez atbilstošām gaismām ar transportlīdzekli, kurš nav aprīkots ar dienas gaitas uguņiem 100
150. Braukšana bez atbilstošām gaismām tuneļos jebkurā diennakts laikā 200
151. Atbilstošo gaismu nelietošana stāvēšanas laikā apgrūtinātās redzamības apstākļos 150 - 300
152. Nepareiza gaismu lietošana 200
153. Priekšējo miglas lukturu nepareiza lietošana 100
Transportlīdzekļu lietošana transporta plūsmā
157. Gaismas un signālierīču aizsegšana 200
158. Valsts reģistrācijas numuru aizsegšana 100
159. Transportlīdzekļa atstāšana ar iedarbinātu dzinēju 50
160. Radžotu riepu lietošana 100
161. Pret slīdēšanas ķēžu lietošana vietās, kur tas nav nepieciešams 100
Pasažieru pārvadāšana
181. Pasažieru pārvadāšana ar transportlīdzekli, kurš tam nav aprīkots pasažieru pārvadāšanai 100 - 300
182. Ja pasažieru skaits ir lielāks nekā transportlīdzeklis ir aprīkots 100
183. Pasažieru pārvadāšana noteikumu pārkāpšana 100
185. Smēķēšana vai ēšana pie stūres vadot transportlīdzekli
50
Vadītājs

Vadot transportlīdzekli
186. 1) nav atbilstošās autovadītāja kategorijas 500
187. 2) pilnvaras, kas nepieciešamas dotajam transportlīdzeklim 300
189. Ja nevar uzrādīt nepieciešamos dokumentus 50 par katru dokumentu, bet ne vairāk kā 250
Citi
191. Lietojot tādu transportlīdzekli, kurš bojā ceļa segumu 300
196. Patvaļīga zīmju, uzrakstu un simbolu lietošana uz ceļa 100
Ceļa zīmes un gaismas

Pārkāpjot zīmes:
201. 1) B-3 līdz B-7 "iebraukšanas aizliegums..." 250
202. 2) B-13 līdz B-14 "iebraukšanas aizliegums..." 250
203. 3) C-12 "apvedceļš" 150
204. 4) B-15 līdz B-19 "iebraukšanas aizliegums..." 150
205. 5) B-8 līz B-12 "iebraukšanas aizliegums..." 100
206. 6) B-29 "skaņas signālu lietošanas aizliegums" 100
207. 7) B-31 "priekšrokas došana pretim braucošajiem transportlīdzekļiem" 100
208. 8) B-32 "stāt - muitas kontrole" 200
209. 9) B-35 "stāvēšanas aizliegums" 100
210. 10) B-36 "apstāšanās aizliegums" 100
211. 11) B-37 vai B-38 "stāvēšanas aizliegums dienās..." 100
212. 12) B-39 "stāvēšanas aizlieguma zona" 100
215. 15) C-14 "minimālais ātrums" 100
217. 17) BT-1 "ātruma ierobežojums" 100
219. 19) P-2 "nepārtraukta līnija" 100
220. 20) P-3 "līnija, kas vienā virzienā ir nepārtraukta" 200
221. 21) P-4 "dubultā nepārtaukotā līnija" 200
224. 24) C-18 "pret slīdēšanas ķēžu lietošana" 200
225. 25) P-21 "teritorija izslēgta no kustības" 100
226. Stop zīmes neievērošana B-20 100
230. 3) D-18 vai D-18a "stāvvieta..." 100
231. 4) D-18, D-18a vai D-18b "stāvvieta..." ar papildus zīmi T-29 500
233. 6) D-19 "taksometru pietura" 100
237. 10) P-20 "konverts" (stāvvieta tikai pasta transportam)
100

Luksofora signālu neievērošana:
238. 1) iziešana uz gājēju pārejas ja luksofors rāda sarkano gaismu 1000
240. 3) autovadītāja aizbraukšana aiz luksofora, kad ir aizliegtais signāls 300 - 500
Avots: https://taryfikatormandatow.pl/

Raksta vērtējums:

Komentāri:

Aivars (viesis), pievienots: 2014.10.02. 17:14, ip:46.109.73.102
Ja itādi sodi būtu Latvijā,kā ir Polijā ,tad būtu cita braukanas kultūra.
Reinis (viesis), pievienots: 2012.10.22. 21:15, ip:62.63.156.90
Lieliski, ka tiekam informēti par izmaiņām CSN tuvās ārzemēs. Tomēr ādu informāciju par visām valstīm vajadzētu apkopot vienuviet. Tikmēr savas zināanas LV CSN es rekomendēju pārbaudīt eit: http://www.autoskola-presto.com/celu-satiksmes-noteikumi-csn-tests . Līdz portālam arī ilgi nav jāgaida!
Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs
Tavs vērtējums:


Top.LV reiting@Mail.ru
Parse Time: 1.878s
Booking.com